درخت اقاقیا

يك كاغذسپيد،يك قلم روان،يك رديف واه ،سرمايه هايي براي گفتن آنچه توراازدرون به بندكشيده اند
براي گفتن حرفهايي كه بايدگفته مي شدندولي هرگزگفته نشدندودردرونت “حريق هاي دهشتناك “ بر
پاكردندبراي حرفهايي كه بايدچون مرواريدي درون صدف،دراعماق قلب باقي مي ماندندولي برزبان جاري
شدندوازكف رفتندوحسرتي ابدي برجاي گذاشتـند
نوشته شده در ۳ شهریور ۱۳۸٢ساعت ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ توسط سودابه طهماسبیان نظرات () |


Design By : Night Skin