اون هیچ وقت خوشحال نبوده..در تمام این مدت که عکسهاش را دیدم و باهاش حرف زدم با چشمانی که غم داشت و صدایی خسته و بی هیجان......من فهمیدم و سکوت کردم.. پسرم در تمام این سال ها که رفته خوشحال نبوده ... این غصه منو می کشه...

/ 0 نظر / 50 بازدید