انتهای شب

بعضی زمانها دوست دارم تنهاباشم تنهاغذابخورم وشایداصلاچیزی نخورم سر کارنروم بزنم بیرون .کسی نگرانم نباشد منهم نگران کسی نباشم بروم تا یک مکان مقدس وساعتها شاید روزها ی بیشمار بنشینم وبروم به یک سفر درونی.کسی صدایم نزند کسی نخواهد خلوتم رابامهربانی طلب نشده برهم بزند من باشم وخودم.ممکن است خسته شوم ممکن است تاب تنهاییم رانیاورم ولی کاش کسی صدایم نزند.

/ 2 نظر / 3 بازدید
ساناز

پسندیده بود پیروز باشید[گل]

paniz joon

بزرگترين سايت پيش بيني مسابقات ورزشي همراه با جوايز ميليوني بدون قرعه کشي