همه ی تنهایان

چهارشنبه عصررفتم چندتا کتاب تازه خریدم سیاهآب(منجلاب) ازجویس کرول اوتس با ترجمه مهدی غبرایی.هروقت کارم داشتی تلفن کن از ریموند کارور.روزی روزگاری دیروز که مجموعه داستانهای برگزیده مجله نیویورکر باترجمه لیلانصیری ها است.روزی روزگاری راقبلا خوانده بودم ولی کتابش رانداشتم خود داستان روزی روزگاری دیروز نوشته حنیف قریشی  که محشر است.امروز کتاب سیاهاب راخواندم ازخانم اوتس قبلا مجموعه داستان کوتاه هرچه می خواهی بامن بکن راخوانده بودم ولی کتاب سیاهاب چیز دیگری است یک دنیای پراز آرمانخواهی وریاکاری .دنیایی که آدمهایش رامی شناسیم شاید کمی هم آنها راباور می کنیم یاشاید دوست داریم باورشان کنیم گرچه می دانیم به حقیقتی که می گویند باور ندارند.کلی کلیهر دخترخوب وبیست وشش ساله ی آرمان گرایی است که درجشن چهارم جولای به سناتوری برمی خوردوازجان ودل شیفته مردمسن وقهرمان می شود.کلی مظهر رویاهای رمانتیک وشکننده ی زنان سرزنده ودلیری است که جذب قدرت مردان مقتدر می شوند.آن دودراتومبیل فاجعه باری پیش می روند که هرلحظه آرزو می کنیم به مقصد نرسد.

مقصد جشنی است که رنگ کابوسی فراواقعی به خود گرفته است.

/ 0 نظر / 5 بازدید