من همیشه در حال جنگیدن بودم برای به دست آوردن و یا حفظ  آدما یا چیزایی که تو زندگی برام مهم و باارزش بودن و دوستشون داشتم و صرف نظر کردن از اونا برام غیرممکن بوده .... من همیشه جنگیدن رو انتخاب کردم....یه آدم مبارز و گاه تنها. 

الان مبارزه ی من تموم شده .دلیلی برای جنگیدن ندارم ... دوست ندارم برگردم به روزهایی که می جنگیدم و تموم نمی شدم .. 

/ 0 نظر / 52 بازدید