حرفه : خانه دار

 

کارخانگى کارى است گسترده (شامل آشپزى، نظافت، خرید، مهماندارى،رسیدگى به آموزش وبهداشت فرزندان، رسیدگى به سالخوردگان خانواده وهمسر).کارخانگى کارى ست اقتصادى ومولد که دیده نمى شودوگرچه با کارمشابه که دربازار بوسیله مردان انجام مى شودهیچ تفاوتى ندارد(آشپزى ونظافت) اما جامعه براى آن ارزش مادى ومالى قایل نیست.

ازدیرباز و تاهمین اواخرقرن گذشته بیشترمردان نظریه پردازازطیف هاى سیاسى گوناگون وبا هردیدگاهى که درمورد تمایز دولت/جامعه داشته اند،جدایى زندگى خانوادگى ازجامعه ومحدودکردن زنان به خانواده راپذیرفته اند.نظریه هاى آدام اسمیت وهگل،کانت و میل،روسو ونیچه و.....یک دنیا با هم متفاوت است اما این دانشمندان متفاوت، به طورحیرت انگیزى درمورد زنان جبهه واحدى را تشکیل مى دهند.آنان براین باورند محدودشدن زن به خانواده واطاعت وى ازشوهر،به لحاظ عرفى وقانونى ریشه هاى طبیعى دارند و زنان فطرتا براى فعالیت هاى سیاسى واقتصادى درخارج ازخانه مناسب نیستند.

مسئله ى مهم اینست که ازهمان روزى که قوانین کارتنظیم شد،جنسیت نقش مهمى درآن داشت،به این معنا کاررا عمدتا به کسى مى دهند که مسئول مراقبت از بچه اى نباشد.این ناسازگارى که میان پرورش بچه وکاردستمزدى به وجودآورده اند،عمیقا به نابرابرى هایى درحق زنان منجرشده است.نتیجه این که درجایى که بیشتردرآمد خانه از کار مزدى تامین مى شود زن که کارهاى بدون دستمزد خانه را انجام مى دهد براى دسترسى به کلیه ى امکانات

به مرد وابسته است.زنان با گزینش بین خانواده و شغل روبرو هستندواین به نوبه ى خودبه فرهنگى منجر مى شودکه درآن مردانگى با کسب درآمد، و زنانگى با ارایه خدمات خانگى به مردان وپرورش بچه ها تعریف وتداعى مى گردد.بنابراین هنگامیکه مرد وزنى ازدواج مى کنند موقعیت اجتماعى شان براى کسب درآمد متفاوت است واین اختلاف طى دوران مشترک بیشتر مى شود.زیرا مرد تجربه هاى ارزشمندى به دست مى آورد و زن که خارج اززندگى مشترک نقطه اتکایى ندارد،درصدد تحکیم ازدواج برمى آید و بدان وابسته مى شودو همین به مرد اجازه مى دهد تسلط بیشترى اعمال کند.در زندگى مشترک ،مرد بر زن که ازلحاظ اقتصادى آسیب پذیراست غالب مى گردد.چرا باید حاصل ازدواج براى مردان و زنان تا این اندازه متفاوت و نابرابر باشد؟اگرازدواج عواقب محدودکننده ى اجتناب ناپذیرى براى کار و حرفه دارد مرد و زن باید به طور یکسان آن محدودیت ها را متحمل شوند.

/ 19 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
افشین

[گل] ما، جوانان ایران ، اعلام می کنیم که نه تنها از امنیت سه جزیره خلیج پارس ، بلکه از وجب به وجب خاک مقدس ایران دفاع خواهیم کرد. یادمان باشد شهر بحرین 36 سال پیش با سکوت و کم فرهنگی و ندانم کاری دولت و ملت ایران از دستمان رفت ... تازیان امارات - ایرانی بیدار است و از تمامیت ایران تا آخرین نفس نگاهبانی میکند خداوند نگهدار ایران و خلیج فارس باد ..[گل]

محبوبه

سلام سودابه جون خوبین حال مامان و از نیلو میپرسم .[گل][قلب]

میثم

سلام "مسئله ى مهم اینست که ازهمان روزى که قوانین کارتنظیم شد،جنسیت نقش مهمى درآن داشت." قوانین کارنوشته ی دست آقایونه واین مسئله سازه... [گل]

دکتر

بنده خدا خانم ها.. باید بیشتر به حقوقشون احترام بذاریم

کتاب خانه ی هومت

سودابه خانم مشغول امتحانامم یه پست مخصوص شما تو وب گذاشتم یه سر بزن[گل]

هرمز ممیزی

سلام [گل] بر نکته مهمی انگشت نهاده اید قدرت افتصادی تاثیر فراوانی در رفتارهای اجتماعی دارد و هرگز نباید از تاثیر آن غافل بود !

امیر

در امتداد نگاه تو لحظه های انتظار شکسته می شود و بغض تنهایی من مغلوب وجود تو می شود آپم و منتظر[گل]

مهندس

بهتر نشدی آیا ؟